Traumer


Tidlige traumer påvirker vores selvregulering, selvbillede og vores evne til at skabe relationer. Undersøgelser viser at to tredjedele har en eller flere former for barndomstraume. Andre påstår at vi alle har et eller flere traumer. Og hvorfor er det et problem at have et traume?

Fordi hvis vi ikke får det behandlet, forsætter de samme følgevirkninger:

Manglende tillid til andre – fx tilknytningproblemer og isolation
Svært ved at regulere følelsesmæssige tilstande
Overdrevne følelser, såsom overdreven angst, vrede og længsler, der skal tages hånd om.
Forstyrrelser i regulering af kropsfunktioner (fx vedvarende forstyrrelser i søvn, spisning, overreaktivitet eller

underreaktivitet til berøring og lyde

Barndomsskader kan skabe følelsesmæssige besværligheder og mislykkede forhold senere i livet. De iboende følelsesmæssige behov vi har, er hovedsagelig baseret på kontakt og tilknytning. Normalt er det tilfredsstillende, når et behov opstår. Tidligt i udviklingen, hvis denne cyklus er forstyrret, udløses psykologisk og fysiologiske problemer, der efterlader barnet i en instinktiv tvang til at reparere denne ødelagte sekvens og tilpasse sig ændrede omstændigheder

For alle mennesker gælder, at det at skabe nærhed og kontakt til andre er både vores dybeste ønske og største frygt. Uanset hvor tilbagetrukket eller isoleret vi er blevet, eller hvor alvorlige vores traumer er, så søger vi spontant hen imod en kontakt. Som en solsikke der, spontant vender sig mod solen.

Når traumet opstår påvirkes forhold som

Integritet og indre sammenhæng
”Resiliency” (spændstighed/modstandskraft/robusthed)
Tillid
Grænser
Orientering i tid og rum
Kontrol
Forbindelse til: dig selv, andre og naturen

Behandling af traumer – udviklingstraumer

Du får mulighed fro at undersøge sider af dig selv, som begrænser dig. Det at sige: “Jeg er ofte nervøs.”, vil vi sammen med udforske med nysgerrighed. Denne egenskab har altid en afsender. Du får mulighed for at se på, hvordan kan jeg se denne egenskab fra et andet perspektiv?

Anvendelse af NARM metoden, implementerer selvreguleringsteknikker og spørgsmål, “Hvad er følelsens implicitte hensigt?” I stedet for at analysere problemer i ens liv, fokuserer NARM på forbindelsen og dens tilstedeværelse i øjeblikket.
NARM healing processen er en interaktion mellem somatisk opmærksomhed og følelsesmæssig, samt mentalt opmærksomhed. På den måde vil du opleve at traumets fysiske påvirkninger vil ændre sig, hvis ikke forsvinde. Bevidsthed om forløsning af traumet udvikler sig senere, når vi får større afstand til traumet og større følelsesmæssig regulering. På den måde vil du opleve at en forbindelse til livskraften er et middel til at heale både fysiske og psykiske sår.

Behandlingen betyder:

Bedre relation til dig selv og andre
Din arousal mindskes – dvs. følelserne ikke bliver så voldsomme
Lettere at adskille dig selv fra følelsen
Bedre selvværd og selvreflesion

Udgangspunktet er, at når der er ro på nervesystemet kan du bedre analysere, hvad der forårsager følelsen eller tilstanden.
I et stille og roligt tempo, når du er parat til at uddybe, hvilke indre forestillinger, sansninger og følelser, der opretholder og forstærker fornemmelsen. At føle indre ro og tryghed er forudsætningen for udvikling. Derfor er kendskab til hvordan du beroliger dit nervesystem en del af behandlingen.

For at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig med traumer og udviklingstraumer (link til kontakt) på 27 48 04 26 for en uforpligtende samtale


Kontakt mig her