Selvværd


Hvad der påvirker vores selvværd er forskelligt for alle.

Selvværd handler om “Hvordan føler jeg om mig, hvem jeg er?” Vi lærer selvværd i vores familie af oprindelse; Vi arver det ikke. Mange har et situations afhængigt selvværd, der afhænger af omstændighederne. Det kan være højt på arbejde og lavt derhjemme. Lavt selvværd er en negativ evaluering af dig selv. Denne type evaluering sker normalt, når nogle omstændigheder, vi møder i vores liv, berører vores følsomhed. Ved at vi tilpasser os en hændelse, kan vi opleve fysisk, følelsesmæssig og kognitiv ophidselse. Dette kan være så alarmerende og forvirrende, at vi reagerer ved at handle på en selvnedslående eller selvdestruktiv måde. Når det sker, har vores handlinger en tendens til at være automatiske, impulsdrevne og vores tænkning indsnævres. Vi mister følelsen af os selv, og her kan det blive vigtigt at være i kontrol.

Din selvtillid kan være blevet ødelagt efter svære oplevelser, eller en serie af negative livshændelse, såsom:

Mobning eller misbrugt
Du har mistet dit job eller har svært ved at finde arbejde
Løbende stress
Et vanskeligt forhold, adskillelse eller skilsmisse

Eller du har måske haft lavt selvværd så længe du kan huske. Hvis det er tilfældet, kan det være vigtigt at opbygge dig selv.

Behandling af lavt selvværd

Behandlingen af lavt selvværd, går ud på at afdække de negative tanker og få en forståelse for, hvordan selvværd dannes, udvikles og øges. Når du ikke kan lide dig selv, er det let at antage, at andre heller ikke kan lide dig. Det kan være et mønster med at skulle hjælpe andre, da du føler, at det er den eneste måde, andre vil kunne lide dig. Det kan få dig til at føle sig endnu værre, hvis denne hjælp ikke gengældes.

Vi ser på, hvad der skal til for, at du bliver mere tilfreds med, hvem du er. Hvordan du ønsker at blive bedre til at håndtere dine daglige problemer eller frustrationer.

Nøgleord:

Sæt grænser – for hvor meget du gør for andre mennesker
Lære at tro på dig selv
Tage kontrol over dine egne beslutninger
Identificer udløsere til lavt selvværd.
Sænk personliggørelsen – de automatiske

Gennem at opnå en større accept af dig selv, vil du opleve mere indre ro i hverdagen. Det betyder også et større psykisk overskud, så du tør tage nye udfordringer op.

Når du oplever et mere stabilt og positivt syn på dig selv, vil det være lettere at forebygge tilbagefaldsperioder. De konkrete metoder, både praktiske og mentale, skal hjælpe dig med at forbedre dit selvbillede, anerkende dine styrker og undgå selvkritiske tanker. Målet er, at vi sammen reflekterer over, hvad det gode liv består i for dig, for derigennem at fremme positive tanker, styrke dit selvværd og skabe mere glæde og overskud i dit liv.

Udgangspunktet er, at når der er ro på nervesystemet kan du bedre analysere, hvad der forårsager vreden.
I et stille og roligt tempo, når du er parat til at uddybe, hvilke indre forestillinger, sansninger og følelser, der opretholder og forstærker vredesfornemmelsen. At føle indre ro og tryghed er forudsætningen for udvikling. Det at få kendskab til hvordan du beroliger dit nervesystem er en del af behandlingen.

For at høre mere om hvordan jeg kan hjælpe dig med vrede og aggression (link til kontakt) på 27 48 04 26 for en uforpligtende samtale


Kontakt mig her