“Den bedste måde at forudsige fremtiden på, er ved at skabe den selv!”

Online terapi, en af mange muligheder!


Undersøgelser viser, at effekten af onlineterapi via internettet er blevet et vigtigt alternativ og supplement til fremmøde terapi. Der er flere og flere, der vælger online-terapi. Det kan være et temperaments-spørgsmål, udsendelse til udlandet via job, ude at rejse, har små børn eller bor langt fra København.
Nogen kommer skiftevis i klinikken og online. De vælger efter, hvad der er mest praktisk.

Læs mere om online terapi her

Gå til shoppen


Hvordan kan psykoterapi hjælpe dig?

Psykoterapi er samtaleterapi og der findes flere former. Hvilken der passer bedst til dit behov, kommer an på problemet.

Der er mange årsager til at gå i psykoterapi. De fleste vælger terapi for nogle problemer, der hindre deres livskvalitet. Andre går i psykoterapi fordi de gerne vil udvikle sig igennem personlig udvikling, eller for at få afklaret helt andre spørgsmål.

Psykoterapi handler om at skabe mere frihed i sit liv og være mindre bundet af gamle mønstre. Man kan ændre dette ved indlæring af nye mønstre eller aflæring af gamle problematiske mønstre og ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag ved det handle mønster man har.


Udvikling & psykoterapi, med fokus på målet.


Psykoterapi giver dig muligheden for, at leve dit liv fri for gamle begrænsninger.
Hvad er psykoterapi?


På trods af at der er fælles træk imellem de psykoterapeutiske retninger, er der alligevel forskel på hvor fokus er i den psykoterapeutiske samtale. I kognitiv terapi er der meget fokus på, hvordan man ser, oplever og fortolker sine omgivelser og verden. Lider man under en depression, er fokus ofte på det negative, dette er med til at holde eller forstærker depressionen. I kognitiv terapi ser man på det problem, som klienten kommer med, angst, depression eller tvangstanker. Fokus er på arbejdet med eksponering og omstrukturering af de tanker der skaber problemet.

Adfærdsterapi, er ret tit koblet sammen med kognitiv terapi, her ser man på, hvordan problemet holdes negativt i live, og hjælper til at ændre den adfærd der skaber problemerne. Er man bange for at tale foran en stor forsamling, fordi man engang har haft en negativ oplevelse med det, så handler det om at lære en positiv læring igen. Dette skal forståes sådan at man får en positiv oplevelse ud af det, at være på foran andre mennesker. Psykoterapi handler på den måde i høj grad om personlig udvikling.

Eksistentiel eller humanistisk psykoterapi ser meget på forholdet til eksistentielle grundvilkår, døden, ensomhed eller frihed. Det er vilkår, som ifølge teorien kan have stor effekt på den enkelte. Måske syntes du det lyder ret abstrakt, men det handler stadigvæk om, at terapien indretter sig efter de problemer der er i det enkelte menneske.

Den systemiske og narrative psykoterapi, arbejder med den historie man har om sig selv. Narrativ terapi ligger fokus på, at ‘problemet er problemet’ – Dette forståes således, at det ikke er depressionen der er problemet. Ved at flytte fokus bliver det letter at bære problemet, så er det “depressionen der taler”.

VIRKER PSYKOTERAPI?

Ja! Psykoterapi virker og det er videnskabelige dokumenteret. Det er dog Ikke alle klienter der får lige meget ud af psykoterapi, effekten afhænger af fokus og omfanget af psykoterapien. Ved behandling af angst eller lettere depressionstilstande er psykoterapi effektivt, ved personlighedsforstyrrelser og anoreksi er succesraten lavere.