Har du brug for hjælp?

Vi bliver alle ind imellem overvældet. Enten af egne følelser, hændelser eller omgivelserne. Giv dig selv lov til at få hjælp og opleve, at dit liv giver mening. Krise kan være med til at udvikle dig og betyde fornyet livsglæde. Undersøgelser viser, at dem der søger hjælp, klarer sig bedre end dem der kæmper alene.
Jeg arbejder med private og erhvervslivet
Du kan få hjælp allerede nu: Få en akut tid.

Kontakt mig her

Udvikling Handler om at blive på sporet hele vejen.

Det er oftest de store kriser, der udvikler dig mest!.


En almindelig krise betegnes som en tilpasningsreaktion. En akut krise betyder i virkeligheden, at man er i chok, reaktioner som ofte opstår ved en katastrofe. Posttraumatisk stress, er en langvarig, eller sen reaktion, på et livsforløb eller begivenheder som har ydet så stor en belastning, at skaden er blevet varig. Kriser er i virkeligheden en normal del af livet og vi oplevere dem alle, dødsfald, skilsmisse, fyring eller andre pludselige opstået livskriser. En krise er en naturlig reaktion, som opstår når et menneske oplever alvorlige tab eller problemer. I ret mange tilfælde slipper man ud af krisen, igennem den omsorg og støtte man oplever fra de nærmeste.

Nogen gange kan en krise blive så alvorlig, at det er en god ide at få professionel hjælp. Krisen kan fortsætte i månedsvis, eller udvikle sig til en depression. Årsagen til krisen kan være så belastende, at det ikke kan lade sig gøre at bearbejde den alene, en krise vil også være særligt belastende, hvis man oplever flere svære kriser hurtigt efter hinanden. Dette sker fordi den ene krise forstærker den anden. Uanset krise forløbet er det værd at nævne, at en krise også er en udvikling. Langt de fleste mennekser der oplever en krise, vil opleve at de er mere hele mennesker, når de er ude på den anden side af forløbet.


Liv Johns, inspirator, psykoterapeut, coach, kvinde, bonusmor!….


Hvorfor er jeg psykoterapeut? I mange år af mit liv har jeg arbejdet på at forvandle fortvivlelse og lidelse til robusthed. Det er fantastisk for mig at erfare, det enorme udviklingspotentiale mennesker har. Indsigten har jeg ikke kun fået under min psykoterapiuddannelse. Min vigtigste udviklingsproces har været i terapi, men også via den faglige læring på forskellige psykologiske skole. Derfor ved jeg personligt og fagligt en masse om, hvad der skal til for at få et godt liv. Jeg ved på egen krop og fagligt, hvordan jeg…

Genvinder Indre ro og energi – følelsesmæssig regulering. Er bevidst om, at jeg kan ændre på situationer, der ikke opleves gode, Jeg kender mit ansvar og muligheder. Hovedsalig reagerer på nutiden og er bevidst nærværende – så det ikke er et uhensigtsmæssigt barndoms mønster, der udspiller sig og spiller mig et puds.


kontakt mig her

Virksomheder med medarbejder i balance, har bedre preformens.

Læs mere om medarbejder & stress her

Psykoterapi & udvikling.

Hvordan kan jeg hjælpe dig videre?.

Psykoterapi er en af behandlingsmetoderne til psykiske belastninger. Men hvad er psykoterapi, og hvilken type virker på hvad?
Der kan være forskellige mål med at gå i psykoterapi.
De fleste vælger terapi fordi de står med helt aktuelle problemer, som påvirker deres livskvalitet, mål i livet, deres relationer. Andre går i psykoterapi for at få hjælp til personlig udvikling, eller for at få afklaret eksistentielle spørgsmål. Målet i psykoterapi er at give dig mere frihed til dit liv og være mindre bundet af tidliger begrænsninger.

Gamle problematiske mønstre, er ofte med til at låse måden vi handler på og ved at få indsigt i de mekanismer og den dynamik, der ligger bag, kan dette afkodes og ændres. De begrænsninger du oplever i livet, der afholder dig fra at være helt det menneske du kan mærke inderest inde at du er. De begrænsninger kan fjernes og gøre dig fri til at leve dit liv.


Læs mere on psykoterapi her

Nysgerrig efter at høre mere? Eller har du behov for at booke tid?.

Kontakt mig her

Hvad er en coach


Coaching er en samtaleform, hvor coachen hjælper en eller flere personer med at sætte og nå mål, skabe klarhed og forandringer. Coachen benytter sig af en avanceret spørgeteknik og en række teknikker og værktøjer, som varierer alt efter hvilken baggrund, coachen har. I coaching er det dig der finder dine svar, din coach hjælper med at holde dig på sporet.

Som coach kan man sige at værktøjet består af spørgsmål, der stilles for at starte en reflektion i dig, reflektionen føre til svar. De svar der findes i samarbejde med coachen, vil kunne skabe nogle konkrete værktøjer du kan arbejde videre med.

Læs mere om coaching her

Vi har alle noget, vi er lidt bedre til end alt andet!.

Som psykpterapeut og coach dækker min viden rigtig bredt. Jeg har dog igennem årene haft stor succes med at hjælpe i tilfælde af udviklingstraumaer.

Læs mere på min blog

Har du spørgsmål ? Så spørg gerne.

Kontakt mig her

Stress

Hvad er stress egentlig og er det altid farligt? Nej, det er det ikke altid, for stress er også en del af kroppens naturlige reaktions mønster og den gør en del positivt for os også. Kortvarig stress er en tilstand, der gør det muligt at reagere og handle i ekstreme situationer. Problemet med stress opstår, når vi er under press i længere tid og stress udgør en trussel mod helbredet. Der er mange steder i livet man kan blive stresset, arbejdspladsen, hjemme, børn, skilsmisse, omvæltninger i privatlivet, fx i forbindelse med flytning eller aktuelle konflikter i parforholdet eller med børnene.

Langvarig stress kan give permanente problemer, der kan opstå varig hjerneskade. Det påvirker hele kroppens systemer og lægger pres på dit fysiske helbred. Hvis du oplever symptomer på stress er det vigtigt at søge den rette hjælp, jo tidliger du kommer igang, jo hurtigere er du ovenpå igen.

Læs mere her

Hvad er din udfording?


Stress:

Er noget der ændrer vores personlighed og kan forårsage hovedpine, forhøjet blodtryk og mavesmerter. Alle har brug for en vis mængde stress eller pres for at leve godt. Det er det, der får dig ud af sengen om morgenen og motiverer dig hele dagen. Men stress bliver problematisk, når der er for meget eller for lidt.
Mens manglende stress betyder, at din krop er understimuleret, er stress, der er for intens eller langvarig, belastende for kroppen. Det får din krop til at frigive stresshormoner over en længere periode.
Stress forårsager en bølge af hormoner i din krop. Disse hormoner hjælper dig med at håndtere alle trusler eller pres, du står overfor – også kaldes ‘Fight – flight’ responsen. Læs mere…

Angst:

PanikAngst / eksamens angst /social fobi –Angst har mange ansigter og kan være en skræmmende og ødelæggende tilstand at være i. Derfor har jeg specialiseret mig i området. Hvordan kan du vide, om din daglige angst har krydset grænsen til en lidelse? Det er ikke nemt, men det er vigtigt, at du lytter til din grænse for, hvornår det er for meget for dig. Angst kommer i mange forskellige former – såsom panikanfald, fobi og social angst – og sondringen mellem en officiel diagnose og “normal” angst er ikke altid klar. Andre oplever panikangst, hvilket kan være skræmmende. Oplevelsen er en pludselig, gribende følelse af frygt og hjælpeløshed, som kan vare i flere minutter, ledsaget af skræmmende fysiske symptomer som åndedrætsbesvær, et knugende og galoperende hjerte. Overordnet set handler angst om følelser, vi har svært ved at rumme. Det hjælper jeg dig med, hvordan du kan håndtere. Læs mere…
For nogen kan Onlineterapi [link til dok. online] i starten være løsningen.

Udviklings traumer:

Oplever du, at de samme ting holder dig tilbage. Er det som om du ikke helt er dig selv endnu? Når vi stadig identificerer os med barnet, gentager vi måske dårlige mønstrer, som blev besluttet af et 4 årigt barn. Tidlige traumer påvirker din selvregulering, selvbillede og din evne til at skabe relationer. Undersøgelser viser at to tredjedele har en eller flere former for barndomstraume. Andre påstår, at vi alle har et eller flere traumer. Og hvorfor er det et problem at have et traume?
Fordi hvis vi ikke får det behandlet, forsætter de samme følgevirkninger. Få hjælp til at leve og udleve de dele af dig, som stadig holder dig tilbage. Læs mere…

Identitetskrise / eksistentiel krise rammer alle.

Du kan vælge at ignorere og vente til det går over, eller du kan udnytte åbningen og få endnu mere ud af dit liv. Emnet er aktuelt for tiden, fordi vi er presset af sociale medier, der mere end nogensinde, gør det vigtigt at vise “hvem vi er”.
Mens facebook opmuntrer os til at overdrive vores gode sider, kan vi sidde tilbage med bagsiden, dem vi ønsker at skjule. ”Vi vil jo også gerne være autentiske.”
Det er mere end et online problem. Det er en kamp i alle dele af vores liv. Også ændrede livssituationer, kan udløse en identitetskrise. Det kan være begivenheder som er en del af dit normale liv, men som pludselig bliver overvældende. Hvad Er Identitet? Vores identitet er den måde, vi definerer os selv på. Den omfatter vores værdier, vores tro og vores personlighed. Læs mere…

Lavt selvværd:

Hvad der påvirker vores selvværd er forskelligt for alle. Selvværd handler om “Hvordan føler jeg om mig, hvem jeg er?” Vi lærer selvværd i vores familie. Vi arver det ikke. Mange har et situations afhængigt selvværd, der afhænger af omstændighederne. Det kan være højt på arbejde og lavt derhjemme. Lavt selvværd er en negativ evaluering af dig selv. Denne type evaluering sker normalt, når nogle omstændigheder, vi møder i vores liv, berører vores følsomhed. Ved at vi tilpasser os en hændelse, kan vi opleve fysisk, følelsesmæssig og kognitiv ophidselse. Dette kan være så alarmerende og forvirrende, at vi reagerer ved at handle på en selvnedslående eller selvdestruktiv måde. Læs mere…

Vrede og aggression:

Vrede er ofte en følelse præget af, at du føler nogen / noget bevidst har gjort dig forkert.
Vrede kan være en god ting. Det kan motivere dig til at finde løsninger på problemer eller til at give udtryk for negative følelser.
Men overdreven vrede kan forårsage problemer. Øget blodtryk og andre fysiske ændringer, som kan dit fysiske og mentale helbred. Det værste er at det kan isolere dig, fordi omgivelserne synes det er belastende, om ikke traumatiserende, hvis ’de skal gå på nåle’.
Det har vist sig, at det er en farlig myte, at ’man bare skal ud med det’. Det gavner hverken dig eller dén det går ud over, tværtimod. Forskning viser, at det at “lade sig rive med”- vrede faktisk eskalerer vrede og aggression. Derfor er det afgørende, du har kontrol over din vrede. Læs mere…

Coaching:

Andre gange har vi mere brug for at sikre, at vi når i mål med noget bestemt. Du få hjælp til at sætte målet, definere ønsket og komme helt derhen.
Du har mulighed for allerede nu, at tilmelde dig en afklarende samtale

Jeg giver terapi og coaching, fordi jeg på egen krop har oplevet helt fantastiske muligheder. hvor meget du kan opnå via udvikling. Min fascination af hvor meget du kan opnå, er kun styrket gennem årene.
Det har givet mig en mærkbar frihed, at jeg ikke længere føler mig begrænset af angst. Fordi jeg nu oplever, at det er mig der bestemmer – ikke min angst. 

Jeg har tavshedspligt, læs mere her